Đa dạng kiểu cách

Nhiều loại mẫu khác nhau có thể tạo tự do, cho bạn tuỳ thích trang trí nội dung web.

Các kiểu nút

Lựa chọn nhiều kiểu nút khác nhau.

Nút kèm biểu tượng

Chọn kiểu nút đa dạng kèm biểu tượng ngộ nghĩnh.

Bóng đổ

Thêm bóng đổ vào các nút để làm chúng nổi bật hơn.

Smart Links

Thêm văn bản đơn giản vào các liên kết nút để liên kết đến các trang nội dung khác nhau.

shop‘ : Goes to Shop page

account’ Goes to My Account Page

checkout’ Goes to Checkout page

blog’ Goes to blog page

home‘ Goes to homepage

‘wishlist‘ Goes to wishlist page

Page Title‘ Goes to page by Title.